Căutare
Cine ne citește?
Avem 13 vizitatori online

Înscrierea/reînscrierea copiilor la grădiniță

Informații

Reînscrierile/ înscrierile se pot efectua prin

Informații pe siteul M.E.C. (Ministerul Educației și Cercetării): edu.ro

Ultima actualizare (Vineri, 15 Mai 2020 14:18)

 

Număr de locuri

Număr de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021:

 • grupa mică – 20 locuri
 • grupa mijlocie – 12 locuri
 • grupa mare – 11 locuri

Ultima actualizare (Vineri, 15 Mai 2020 13:28)

 

Etape de înscriere

ETAPA DE REÎNSCRIERE (25.05.2020 - 05.06.2020)

 • Condiții preliminare: Copiii ale căror cereri de reînscriere urmează a fi introduse trebuie să fie înregistrați și asociați la formațiunile de studiu din anul școlar 2019-2020 în platforma SIIIR;
 • Cerere de reînscriere (DESCARCĂ)

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE (08.06.2020 - 03.07.2020)

 • Etapa I - Colectare cereri de înscriere (08.06.2020 - 26.06.2020)

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE (20.07.2020 - 10.08.2020)

 • Etapa II Colectare cereri de înscriere (20.07.2020 - 31.07.2020)

ETAPA DE AJUSTĂRI (11.08.2020 - 31.08.2020)

Etape de înscriere

Ultima actualizare (Vineri, 15 Mai 2020 13:35)

 

Criterii generale de departajare

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Ultima actualizare (Vineri, 15 Mai 2020 13:10)

 

Acte necesare

Actele necesare înscrierii copiilor sunt:

 1. cerere de înscriere;
 2. copie de pe certificatul de naştere al copilului;
 3. copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei.

Ultima actualizare (Vineri, 15 Mai 2020 13:24)