Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante pentru anul școlar 2019-2020

Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante: AICI